(kontumtv.vn) – Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp thông báo kết quả kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Ngày 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, ông Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng đoàn Kiểm tra đã chủ trì cuộc họp thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

ket qua phong chong tham nhung tai bo van hoa the thao va du lich hinh 1
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Ảnh: Báo dân tộc

Theo đoàn kiểm tra, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã quan tâm và thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính, chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng, Thông tư của Bộ…

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã hệ thống hoá, công bố, công khai, cập nhật 207 thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó cấp Trung ương gồm Tổng cục, Cục và Văn phòng Bộ là 89, cấp tỉnh là 100, cấp huyện 15 và cấp xã là 3 thuộc 14 lĩnh vực về thủ tục hành chính có liên quan đến công tác quản lý của ngành.

Bộ đã thực hiện hướng dẫn thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi toàn Bộ. Tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2016 có trách nhiệm tổ chức việc kê khai là 86 (theo đầu mối do Bộ quản lý); tổng số người phải kê khai 2.230 người. Trong quá trình kê khai không có người nào được yêu cầu làm rõ việc kê khai và xác minh tài sản, thu nhập.

Từ 2016 đến 30/9/2017, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch  đã tiến hành 19 cuộc thanh tra về công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và công tác quản lý Nhà nước về thu chi tài chính, thực hiện 7 cuộc thanh tra về trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập, công tác chuyển đổi vị trí công tác, công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở…

Phát biểu tại buổi thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn kiểm tra nêu rõ: Kết quả kiểm tra tại Ban cán sự Đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch  là cơ sở quan trọng để Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng và Chính phủ quyết định những chính sách, giải pháp quan trọng về Phòng chống tham nhũng  trong thời gian tới của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch  nói riêng và cả nước nói chung.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác Phòng chống tham nhũng.

Công tác kiểm tra Đảng được tăng cường thực hiện theo Điều lệ Đảng nhằm mục đích nhắc nhở, đôn đốc, yêu cầu các tổ chức của Đảng thực hiện tốt công tác đảng, củng cố và nâng cao vai trò của lãnh đạo Đảng tại cơ sở, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót của các cơ sở Đảng.

Qua kiểm tra cho thấy công tác xây dựng thể chế, chính sách phát triển du lịch được chú trọng, công tác cải cách hành chính được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch  triển khai tích cực, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hoá đạt kết quả quan trọng, tôn vinh các giá trị văn hoá, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội nhận được sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền địa phương và các ngành, ý thức thực hiện nếp sống văn minh của nhân dân trong lễ hội được nâng lên. Hoạt động thể dục thể thao được tổ chức đa dạng với nội dung phong phú, đa dạng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, giải pháp khắc phục của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch  trong công tác Phòng chống tham nhũng như một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả còn thấp, sản phẩm văn hoá còn chưa đáp ứng nhu cầu giải trí chưa thực sự làm người dân hài lòng, việc quản lý đất đai, tài sản trên đất trong việc sử dụng, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ còn hạn chế.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch  cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến về tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xây dựng kế hoạch khắc phục, thực hiện các giải pháp đã đề ra.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch  xử lý dứt điểm một số vụ việc nổi cộm của ngành như: Việc cổ phần hoá Hãng phim Truyện Việt Nam trong năm 2018; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai tại số 8 Nguyễn Trung Trực, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, trả lại đúng quy hoạch và công năng của khu đất này.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư Ban Cán sự cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu thông báo của Đoàn kiểm tra, khắc phục những hạn chế liên quan đến công tác quản lý Nhà nước của Bộ và có những giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đặc biệt là công tác Phòng chống tham nhũng trong thời gian tới./.

PV/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *