(kontumtv.vn) – Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017.

Công tác CCHC ở Kon Tum ngày càng tiến bộ
Công tác CCHC ở Kon Tum ngày càng tiến bộ

Theo quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của UBND tỉnh, trong năm 2017, trong tổng số 20 cơ quan đơn vị cấp tỉnh có 5 đơn vị được xếp loại xuất sắc, là Sở Giao thông – Vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo. Có 11 đơn vị xếp loại tốt và 4 đơn vị đạt loại khá. Trong 10 huyện, thành phố chỉ có 1 đơn vị UBND huyện Sa Thầy xếp loại tốt, các huyện và thành phố còn lại đều đạt loại khá.

Ngoài việc biểu dương các đơn vị đạt kết quả tốt, tại Lễ công bố, Sở Nội vụ đã nêu cụ thể những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của từng cơ quan đơn vị qua công tác kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính trong năm qua, triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính và công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018. Trong đó có yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính một cách đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực cải cách về thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhằm góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

                               Quang Mẫn – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *