(kontumtv.vn) – Sáng 11/ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV đã tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 12. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.

KHAI MAC HOI NGHI LAN THU 12 BAN CHAP HANH DANG BO TINH KHOA XV

Hội nghị lần này sẽ thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. Hội nghị nghe báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng hợp các ý kiến tham gia đối với nội dung trình Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và thực hiện quy trình về công tác cán bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đề nghị các đại biểu tham dự nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, tham gia đóng góp vào các văn bản trình Hội nghị. Riêng đối với báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung phân tích những vấn đề đã đạt được, những mặt còn hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XV đã đề ra.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *