(kontumtv.vn) – Ngày 20/7, HĐND thành phố Kon Tum đã khai mạc Kỳ họp thứ 4, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND thành phố Kon Tum xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; nghe thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham gia xây dựng chính quyền. Tập trung xem xét, thảo luận, thông qua một số báo cáo, tờ trình quan trọng về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 thành phố Kon Tum. Đồng thời, xem xét và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn ước thực hiện đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tăng 62,7% so với cùng kỳ năm 2021. Diện tích các loại cây trồng ước thực hiện đến hết tháng 6 gần 23.600 ha, đạt 100,3% kế hoạch; sản phẩm chủ lực, nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng phát triển, chương trình mỗi xã một sản phẩm tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác quản lý trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị được quan tâm; công tác tuyên truyền, khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc được chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; tình trạng vi phạm pháp luật giảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định./.

Minh Phượng

Trung tâm VHTTDL&TT TP Kon Tum

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *