(kontumtv.vn)- Sáng 13/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Lời căn dặn của Người” – 50 thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum.

KHAI MAC TRIEN LAM 50 NAM THUC HIEN DI CHUC BAC HO

Trong 7 ngày, từ ngày 13 đến 19/9, Triển lãm trưng bày gần 120 tài liệu, hình ảnh và hiện vật quan trọng liên quan đến Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong đó, có phần trưng bày toàn văn 10 trang bản chụp từ Di chúc gốc. Cùng với đó, Triển lãm giới thiệu đến công chúng những thành tựu kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật của tỉnh Kon Tum trong thi đua thực hiện theo Di chúc Bác Hồ.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử có giá trị thời đại sâu sắc. Trong suốt 50 năm, Di chúc của Người đã trở thành nguồn động viên to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.

Triển lãm chuyên đề “Lời căn dặn của Người” được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của bản Di chúc mà Bác đã để lại cho thế hệ hôm nay. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với việc thực hiện di huấn của Người.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *