(kontumtv.vn) – Chiều 10/2, Khối thi đua Các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội tỉnh Kon Tum tổng kết công tác thi đua năm 2016 và phát động, ký kết Giao ước thi đua năm 2017.

H KY KET GIAO UOC

Khối thi đua Các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội tỉnh Kon Tum gồm 6 đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trong năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các đơn vị trong khối đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác; chấp hành nghiêm quy chế hoạt động và nội dung giao ước thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ văn hóa, xã hội của tỉnh đề ra. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các đơn vị trong khối chưa thực sự thường xuyên; hoạt động trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm, sáng kiến còn nhiều hạn chế; nội dung, hình thức phát động phong trào thi đua còn chưa phong phú, sinh động…

Tại Hội nghị, lãnh đạo các thành viên trong Khối thi đua đã ký kết Giao ước thi đua năm 2017 với một số nội dung trọng tâm như: Tổ chức phong trào thi đua, lao động, sáng tạo gắn với thực hiện Nghị quết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị; tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường đổi mới công tác xây dựng các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

Thu Trang – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *