(kontumtv.vn) – Lập sổ theo dõi hoạt động, kiểm tra định kỳ các phương tiện phòng cháy chữa cháy; tăng cường công tác tuyên truyền, mở các lớp tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ để nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên. Đó là kiến nghị của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Kon Tum về công tác ATVSLĐ – PCCN đối với Công ty TNHH MTV Cà phê 704.

Kiểm tra ATVSLĐ - PCCN tại Công ty
Kiểm tra ATVSLĐ – PCCN tại Công ty TNHH MTV Cà phê 704

Công ty TNHH MTV Cà phê 704, có trụ sở tại huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum), với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là trồng cà phê, lúa, cao su; sản xuất, mua bán cà phê, kinh doanh xăng dầu… Trong thời gian qua, Công ty đã xây dựng kế hoạch an toàn  vệ sinh lao động hàng năm, cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ. Hiện nay, Công ty có tổng số 723 lao động, trong đó số người thuộc diện phải ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội là 427 người; số người không ký kết hợp động lao động (người nhận khoán) là 296 người. Trong năm 2015, có 400 người lao động đã được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động; 120 lao động được khám sức khỏe định kỳ; các chế độ tiền lương được thực hiện đúng quy định. Công tác phòng chống cháy nổ được đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn liên ngành kiến nghị Công ty TNHH MTV Cà phê 704 tiếp tục khắc phục một số thiếu sót trong công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ như phải lập sổ theo dõi hoạt động, kiểm tra định kỳ các phương tiện phòng cháy chữa cháy; sớm hoàn chỉnh thủ tục để Sở Tài nguyên và Môi trường cấp sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại; hoàn thiện kế hoạch khắc phục sự cố tràn dầu tại cây xăng đơn vị kinh doanh; tăng cường công tác tuyên truyền, mở các lớp tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ để nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *