(kontumtv.vn) – Đoàn kiểm tra của Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính tỉnh đã kiểm tra, chấm điểm cải cách hành chính năm 2021 tại huyện Đăk Hà.

Trong thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Đăk Hà quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ứng dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử, 100% văn bản quản lý điều hành của huyện được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Đăk Hà. Chủ tịch UBND huyện duy trì lịch tiếp công dân hàng tháng, qua đó đã nắm bắt những phản ánh của tổ chức, cá nhân về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Hiện huyện Đăk Hà đang thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 với 293 thủ tục hành chính công cấp huyện, 146 thủ tục hành chính công cấp xã, đồng thời đã đăng ký 29 danh mục thủ tục công cấp độ 3, 4.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả mà huyện Đăk Hà đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị huyện cần quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các xã, thị trấn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả CCHC trong thời gian tới./.

CTV Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *