(kontumtv.vn) – Ngày 30/10, đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum đã làm việc tại huyện Đăk Hà để nắm bắt tiến độ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

KIEM TRA CONG TAC CHUAN BI DAI HOI DANG BO CAC CAP NHIEM KY 2020 – 2025 TAI HUYEN DAK HA

Thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy về chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ huyện Đăk Hà đã tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, kế hoạch tổ chức đại hội; thực hiện các bước xây dựng kế hoạch của Đảng bộ huyện và quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội; phân công nhiệm vụ và triển khai thực hiện các kế hoạch phục vụ Đại hội Đảng bộ. Rà soát, đào tạo và quy hoạch cán bộ tham gia cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đảm bảo số lượng, trình độ, tỷ lệ… theo đúng quy trình quy định. Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra vào đầu quý III năm 2020.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trên tất cả các mặt và công tác chuẩn bị đại hội sớm, chu đáo của Đảng bộ huyện Đăk Hà.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đoàn kiểm tra cũng đề nghị Đảng bộ huyện bám sát chặt chẽ các văn bản chỉ đạo của cấp trên để tiếp tục tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, đặc biệt là việc xây dựng báo cáo chính trị bảo đảm đúng quy trình, phải xác định rõ cơ cấu kinh tế trong 5 năm tới để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể; chú trọng làm tốt, đúng quy trình công tác cán bộ và nhân sự  đại hội; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; chủ động thường xuyên theo dõi, bám sát tiến độ công tác chuẩn bị đại hội của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc để rút kinh nghiệm, nhằm làm tốt công tác chỉ đạo đại hội của các đảng bộ trên địa bàn huyện.

Trước đó, đoàn kiểm tra đã làm việc với Đảng ủy xã Hà Mòn để nắm bắt tiến độ chuẩn bị Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh. Dự kiến, Đại hội đảng viên Đảng bộ xã Hà Mòn sẽ được tổ chức điểm vào đầu tháng 3/2020.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *