(kontumtv.vn) – Ngày 23/10, đoàn công tác Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum do Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Y Phương làm trưởng đoàn đã tiến hành Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại Huyện ủy Ngọc hồi.

 Đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc hồi đã triển khai xong các bước đầu tiên về chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Huyện ủy đã tổ chức nghiên cức quán triệt Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 100, ngày 3/7/2019 của Tỉnh ủy “ Chuẩn bị và  tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025”đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

 Huyện đã thành lập các tổ chỉ đạo đại hội, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng phụ trách địa bàn, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội của các chi, đảng bộ trực thuộc để triển khai tổ chức đại hội cấp cơ sở đạt kết quả và đảm bảo đúng thời gian quy định.

Về văn kiện, huyện đã thông qua dự kiến chủ đề Đại hội, phương châm Đại hội và Đề cương chi tiết dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI. Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành rà soát, đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu theo đúng quy định của cấp trên. Đến nay, huyện đã quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền; chú trọng công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Y Phương đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi; đề nghị trong thời gian tới, địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 100, ngày 3/7/2019 của Tỉnh ủy tới toàn thể cán bộ đảng viên; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chuẩn bị tốt công tác Đại hội đạt kết quả và đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; rà soát kỹ công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự trong nhiệm kỳ sắp tới.

Trước đó, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 tại Đảng bộ xã Pờ Y, huyện Ngọc hồi. Đây là địa phương được Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

CTV Tuyết Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *