(kontumtv.vn) – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kon Tum – Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Trần Bình Trọng đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 tại huyện Kon Rẫy.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng đã đi kiểm tra thực tế về công tác chuẩn bị bầu cử ở một số thôn, làng và khu vực bỏ phiếu của xã Đăk Pne, Tân Lập, Đăk Ruồng và thị trấn Đăk Rve.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu
Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu

Huyện Kon Rẫy có 7 đơn vị bầu cử, 53 tổ bầu cử ở các xã, thị trấn và hơn 15.000 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Số đại biểu HĐND huyện được chọn bầu là 30 đại biểu và đại biểu HĐND xã được bầu là 176 đại biểu. Kon Rẫy có 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. Việc công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên phương tiện thông tin đại chúng và tại các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu đã được thực hiện theo quy định. Từ ngày 11/5 đến 19/5, UBMTTQVN huyện tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử. Đến nay, Ủy ban Bầu cử huyện Kon Rẫy chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến những người ứng cử. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo tốt. Công tác tuyên truyền bầu cử được các cơ quan chuyên môn thực hiện sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Việc in ấn, nhận và phân phát các tài liệu phục vụ bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo và đảm bảo đúng luật định.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng đã ghi nhận những nỗ lực trong công tác chuẩn bị bầu cử của ủy ban bầu cử các cấp trên địa bàn huyện Kon Rẫy. Để cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra thành công tốt đẹp và đạt kết quả cao, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đề nghị: Ủy ban Bầu cử từ huyện đến cơ sở phải chuẩn bị tốt công tác trước 10 ngày khi ngày bầu cử diễn ra; bảo vệ chu đáo danh sách cử tri và danh sách những đại biểu ứng cử Quốc hội và HĐND các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đến mọi tầng lớp nhân dân; Rà soát lại danh sách cử tri để bảo đảm chính xác, đặc biệt chú ý số cử tri tạm trú, tạm vắng, khách vãng lai; xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh trật tư, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử; làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện đi bầu cử sớm và đạt hiệu quả cao.

CTV Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *