(kontumtv.vn) – Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành công văn tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

KIEM TRA TIEN DO THUC HIEN CAC DU AN DAU TU TREN DIA BAN TINH

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thành lập Tổ kiểm tra, rà soát, đánh giá về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã đăng ký triển khai trên địa bàn tỉnh, để đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, xử lý, thu hồi, chấm dứt chủ trương đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ, quá thời hạn hoặc chưa triển khai theo nội dung đã cam kết, đăng ký. Trong đó, tập trung kiểm tra, rà soát, đánh giá đối với các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông và tham mưu cho UBND tỉnh xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật đối với các kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Kon Plông.

Đối với các dự án tại các địa phương còn lại, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý trước ngày 20/12/2020. Đồng thời tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư có liên quan để sớm triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Hơ Jan – Thanh Hà

                                

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *