Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Đề án 61 tỉnh Kon Tum đã làm việc với huyện Đăk Glei về thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư TW Đảng về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”.

kiem tra tinh hinh

Thực hiện Kết luận số 61 của Ban bí thư TW Đảng, trong thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đăk Glei đã quan tâm tạo điều kiện cho Hội Nông dân các cấp thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng NTM trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân.

 Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên tổ chức đào tạo nghề và hỗ trợ cho gần 1.400 hộ vay thực hiện các dự án phát triển kinh tế với số tiền trên 448 tỷ đồng; nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số tiền 70 tỷ đồng, giúp cho hàng chục nghìn hộ nông dân phát triển sản xuất chăn nuôi, làm dịch vụ.

Kết luận buổi làm việc, đoàn công tác mong muốn trong thời gian tới huyện tiếp tục tạo điều kiện để Hội Nông dân huyện phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người nông dân, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị. Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM, huyện cần nâng cao chất lượng các tiêu chí, thường xuyên kiểm tra và quản lý hiệu quả các nguồn vốn trong xây dựng NTM.

           CTV Minh Đức – Y Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *