(kontumtv.vn) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp đã kiểm tra và làm việc với huyện Đăk Glei về công tác xây dựng nông thôn mới và bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đến nay, huyện Đăk Glei có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt bình quân hơn 13 tiêu chí/xã. Trên cơ sở rà soát kết quả của từng tiêu chí, huyện đề ra một số giải pháp thực hiện đối với từng tiêu chí chưa đạt; tăng cường công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư củng cố và nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới đạt được; tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo mục tiêu kế hoạch đề ra. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2021 có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Về bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, trên địa bàn huyện giai đoạn trước 30/12/2018 có 05 điểm tái định cư với số vốn trên hơn 60 tỷ đồng, giai đoạn từ năm 2019 đến nay có 4 điểm tái định cư với số tiền 70 nghìn tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của huyện trong việc tổ chức, huy động các nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới và bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu UBND huyện và các cơ quan liên quan của tỉnh tăng cường vai trò, trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2021; bố trí và lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn, trường học; rà soát, đánh giá các tiêu chí xã nông thôn mới, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tiêu chí chưa đạt, phấn đấu 01 xã đạt nông thôn mới trong năm 2021; kịp thời phát hiện các vướng mắc, khó khăn và có giải pháp hỗ trợ, xử lý dứt điểm những khó khăn vướng mắc trong qua trình thực hiện.

CTV Minh Đức – Y Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *