(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo công tác dân số – KHHGĐ cấp huyện Kon Rẫy (Ban chỉ đạo 375) đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo công tác dân số – KHHGĐ lần thứ I, triển khai nhiệm vụ thực hiện hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về dân số năm 2019.

Hội nghị đã tiến hành thông qua Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo 375; triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về dân số năm 2019 và kỷ niệm 58 năm Ngày Dân số Việt Nam ( 26/12/1961-26/12/2019), đồng thời đánh giá kết quả thực hiện công tác dân số – KHHGĐ năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Trung tâm Y tế huyện đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều văn bản trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác DS – KHHGĐ. Trong năm 2019, số trẻ được sinh ra là 610 cháu, giảm 43 cháu; có 167 trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên, chiếm tỷ lệ hơn 27%; số người sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại 2.295 người, vượt 9% kế hoạch; công tác truyền thông về công tác dân số – KHHGĐ được chú trọng đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú và đa dạng; tổ chức tư vấn và giáo dục dân số – KHHGĐ cho 140 trẻ vị thanh niên tại các trường học trên địa bàn….

Tuy nhiên, công tác dân số trên địa bàn huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng tảo hôn còn diễn ra; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn nhiều ở xã Đăk Tờ Re và Đăk Ruồng; kinh phí hỗ trợ cho cộng tác viên còn thấp…

 Để thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ trong năm tới, Ban Chỉ đạo 375  tiếp tục duy trì xu thế giảm sinh để đạt được mức sinh thay thế; hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác DS – KHHGĐ.

 CTV Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *