(kontumtv.vn) – Huyện ủy Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Phương án chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2013-2015, Quy chế phối hợp theo Nghị định 74/2010 của Chính phủ. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải – Trưởng Ban Chỉ đạo phương án chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng tỉnh.

QUAN LY

Sau 3 năm (2013- 2015) thực hiện Phương án chấn chỉnh, công tác quản lý bảo vệ rừng ỏ Kon rẫy đã có bước chuyển biến tích cực. Tình trạng phá rừng trái pháp luật đã được hạn chế; kịp thời phát hiện các vụ mua bán, cất giấu, vận chuyển lâm sản trái phép, không xảy ra cháy rừng; tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực QLBVR trên địa bàn huyện giảm cả 3 tiêu chí: Số vụ vi phạm giảm bình quân 34,8% mỗi năm, mức độ thiệt hại về diện tích giảm 35,6%, khối lượng gỗ vi phạm giảm 25,6%; đạt được chỉ tiêu cam kết giảm ít nhất 20% số vụ vi phạm so với năm trước. Công tác QLBVR và PCCCR luôn được duy trì, được sự quan tâm, trực tiếp chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện; nhận thức trách nhiệm QLBVR của hệ thống chính trị các cấp đã được chú trọng. Các cấp ủy Đảng tại các xã, thị trấn đã vào cuộc và trực tiếp chỉ đạo, triển khai đồng bộ biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng vi phạm QLBVR trên địa bàn;

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo QLBVR huyện Kon Rẫy chỉ đạo các cấp  tiếp tục triển khai thực hiện  Phương án chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2016-2020, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vêh rừng và PCCCR; làm tốt công tác dự báo tình hình, nắm bắt các khu vực có nguy cơ bị xâm hại rừng; tiếp tục chỉ đạo  thực hiện Quy chế phối hợp giữa kiểm lâm địa bàn và dân quân tự vệ theo Nghị định 74 của Chính phủ; tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng vũ trang xây dựng phương án sẵn sàng  trong PCCCR và phát động phong trào toàn dân tham gia trồng rừng.

CTV Chung Loan – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *