CO SO KHAM CHUA BENH TUYEN TINH, HUYEN VA XA DA TRIEN KHAI PHAN MEM QUAN LY KHAM CHUA BENH

(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính được Sở Y tế tỉnh Kon Tum chỉ đạo triển khai quyết liệt và đã có những chuyển biến tích cực. Sở đã rà soát và tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế; triển khai các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước tại cơ quan Sở Y tế; thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Với những giải pháp cụ thể, đến nay 100% cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện và xã đã triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã đã triển khai phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia… Việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính đã giúp ngành Y tế nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế và kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm các thủ tục khám chữa bệnh tại các đơn vị y tế.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *