(kontumtv.vn) – Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 637 công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2016.

QUOC GIA VE Y TE

Theo đó, 21 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2016 theo Quyết định số 4667,  ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trong đó có 12 xã, phường công nhận lại do thời gian công nhận lần trước đã trên 3 năm, gồm thị trấn Plei Kần và xã Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi); xã Đăk Ui, Đăk Hring và Hà Mòn (huyện Đăk Hà); phường Quang Trung, Thống Nhất, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi và xã Đăk Năng (thành phố Kon Tum); xã Kon Đào, Ngọc Tụ (huyện Đăk Tô); xã Xốp, Đăk Blô, Đăk Nhoong (huyện Đăk Glei); xã Sa Nhơn, Ya Ly, Sa Nghĩa (huyện Sa Thầy); xã Măng Bút, Ngọc Tem (huyện Kon Plông).

Tính đến nay, toàn tỉnh có 68/102 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, chiếm tỷ lệ trên 66%.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *