44 THU TUC HANH CHINH VAN TAI DUA VAO DICH VU CONG TRUC TUYEN MUC DO 4

(kontumtv.vn) – Hiện nay, sở GTVT tỉnh Kon Tum đang thực hiện 101 thủ tục hành chính, riêng tại bộ phận một cửa của sở tiếp nhận 95 thủ tục hành chính. Nhằm tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch, sở GTVT tỉnh thường xuyên rà soát, loại bỏ các thủ tục, hồ sơ không cần thiết và tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến cũng như qua đường bưu chính. Đến nay, đã có 44 thủ tục hành chính trong lĩnh vực vận tải đã được đưa vào giải quyết qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 04 thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Sở đã phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại trung tâm các huyện.

Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đã góp phần giảm áp lực tại bộ phận một cửa của sở; đồng thời minh bạch các thủ tục hành chính, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong việc quản lý hồ sơ và giảm chi phí đi lại, in ấn, phô tô giấy tờ cho người thực hiện thủ tục hành chính. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, sở GTVT đã tiếp nhận gần 2.400 hồ sơ; các hồ sơ đều được giải quyết kịp thời, không có trễ hạn.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *