49 XA, PHUONG, THI TRAN DAT TIEU CHUAN XA, PHUONG, THI TRAN PHU HOP VOI TRE EM

(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum tiếp tục được các cấp, ngành, các huyện, thành phố chú trọng triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng.

Đến nay, toàn tỉnh có 49 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; có 15.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được kết nối dịch vụ đáp ứng nhu cầu bảo vệ. Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được quan tâm thực hiện đã giúp cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

  Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *