Trí thức trẻ về công tác tại xã vùng sâu
Trí thức trẻ  công tác tại xã vùng sâu

(kontumtv.vn) – Thực hiện Quyết định số 1758, ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020, tỉnh Kon Tum đã tuyển chọn 10 đội viên trí thức trẻ phân công, bố trí công tác về các xã Ya Tăng, Mo Rai và Rờ Kơi (huyện Sa Thầy); xã Đăk Tờ Re và Đăk Tơ Lung (huyện Kon Rẫy); xã Mường Hoong, Ngọc Linh (huyện Đăk Glei); xã Ia Dom, Ia Tơi, Ia Dal (huyện Ia H’Drai).

Việc bố trí phân công, giao nhiệm vụ cho đội viên Đề án 500 trí thức trẻ được UBND các huyện, xã thực hiện theo đúng chức danh được tuyển chọn cũng như năng lực, trình độ chuyên môn để đội viên chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua báo cáo, đánh giá của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, các đội viên tuy mới tiếp cận công tác, chưa có kinh nghiệm thực tiễn nhưng đã kịp thời tìm hiểu tình hình địa phương, biết vận dụng, phát huy kiến thức chuyên môn vào công tác tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các đội viên được đánh giá có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; xây dựng mối gắn kết chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và đồng nghiệp tại địa phương; có tinh thần nhiệt huyết, bám cơ sở, hòa nhập nhanh với điều kiện sống, sinh hoạt của nhân dân địa phương. Kết quả có 8/10 đội viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *