(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, công tác phòng, chống bệnh lao đã được ngành Y tế tỉnh Kon Tum đặc biệt quan tâm nên đã duy trì được sự hoạt động ổn định của mạng lưới phòng, chống lao từ tỉnh tới huyện và các xã, phường, thị trấn.

Điều trị bệnh nhân lao tại cộng đồng
Điều trị bệnh nhân lao tại cộng đồng

Trong đó, hoạt động phát hiện chẩn đoán bệnh nhân lao mới được ưu tiên hàng đầu, tỷ suất phát hiện bệnh nhân lao hàng năm cao hơn hẳn so với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên (Kon Tum phát hiện đạt 70/100.000 dân, Đăk Nông 50/100.000 dân, Gia Lai 35/100.000 dân và Đăk Lăk 54/100.000 dân). Tỉnh Kon Tum luôn hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của chương trình chống lao quốc gia và vượt một số chỉ tiêu quan trọng, như tỷ lệ tử vong do lao giảm dưới 2%, tỷ lệ điều trị thành công đạt trên 95%, tỷ lệ bệnh nhân lao được sàng lọc HIV đạt 90%.

Để góp phần hoàn thành mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Sở Y tế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát hiện thường quy, phát hiện chủ động dựa vào quản lý điều trị các bệnh nhân lao và lao kháng đa thuốc trong chương trình chống lao; chú trọng chất lượng quản lý điều trị, giảm bỏ trị. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông cung cấp kiến thức phòng chống bệnh lao đến các tầng lớp nhân dân, các ban, ngành, tổ chức xã hội, huy động sự tham gia của các cá nhân, tập thể vào hoạt động phòng, chống bệnh lao…

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *