(kontumtv.vn) – Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 91 hợp tác xã, trong đó chỉ có 50 HTX đang còn hoạt động. Số còn lại đã ngừng hoạt động từ nhiều năm  nay.

Các HTX nông nghiệp chậm chuyển đổi
Các HTX nông nghiệp chậm chuyển đổi theo mô hình kiểu mới

Thực hiện theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, đến nay mới chỉ có 16 HTX thực hiện chuyển mô hình hoạt động cho phù hợp với bản chất của HTX kiểu mới, nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém của HTX kiểu cũ. Tuy hạn chót để số HTX còn lại bắt buộc phải chuyển đổi hoặc giải thể theo qui định của Luật là tháng 7/2016, nhưng đến thời điểm này, việc chuyển đổi của các HTX vẫn còn nhiều khó khăn, tập trung chủ yếu ở các HTX nông nghiệp.

 Ngoài nguyên nhân chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, nhiều HTX còn gặp khó khăn trong khâu rà soát tư cách thành viên, góp vốn điều lệ, xác định tài sản, công nợ của HTX; lúng túng trong việc xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, định hướng hoạt động để mang lại hiệu quả, lợi ích cho các thành viên.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *