(kontumtv.vn) – Theo Quyết định số 275 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, giai đoạn 2018 – 2020, tỉnh Kon Tum có 3 huyện nghèo, bao gồm các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông và Ia H’Drai.

KON TUM CO 3 HUYEN NGHEO, THOAT NGHEO GIAI DOAN 2018 – 2020

Theo đó, huyện Kon Plông và Tu Mơ Rông được áp dụng thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30a và các chính sách đặc thù quy định tại Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 1722 của Thủ tướng Chính phủ. Huyện Ia H’Drai được áp dụng thực hiện các chính sách đặc thù quy định tại Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 1722 của Thủ tướng Chính phủ, với định mức hỗ trợ bằng 70% so với huyện Kon Plông và Tu Mơ Rông.

Thanh Tùng – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *