CCHC xuat sac

(kontumtv.vn) – Theo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước đối với các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, trong năm 2016, có 6 đơn vị sở, ban, ngành của tỉnh được xếp loại xuất sắc, tăng 5 đơn vị so với năm 2015. Gồm Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Giao thông – Vận tải, Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Có 13 đơn vị xếp loại tốt, tăng 4 đơn vị so với năm trước, gồm Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Có 01 đơn vị xếp loại khá là Sở Y tế. Đối với UBND các huyện, thành phố có 2 huyện Đăk Hà và Sa Thầy xếp loại tốt. UBND các huyện, thành phố còn lại xếp loại khá, trừ huyện Ia H’Drai không xếp loại.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *