Làm đường giao thông nông thôn
Làm đường giao thông nông thôn

(kontumtv.vn) – Tính đến trung tuần tháng 12/2016, tỉnh Kon Tum có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Đăk Nông, Đăk Kan ở huyện Ngọc Hồi; xã Đăk Ruồng ở huyện Kon Rẫy và xã Sa Nhơn ở huyện Sa Thầy.

Toàn tỉnh hiện có 13 xã đạt 19/19 tiêu chí; trong đó có 9 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đánh giá chung về xây dựng nông thôn mới, bình quân các xã trong toàn tỉnh đạt gần 9,5 tiểu chí. Trong đó, có  2 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 20 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 44 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí, 7 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

                                                                                  Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *