(kontumtv.vn) – Trong 2 ngày 21 và  22/5, cử tri trên địa bàn tỉnh  Kon Tum đã hăng hái, nghiêm túc thực hiện quyền công dân của mình để lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Toàn tỉnh đã có trên 99,7%  trong tổng số gần 300.000  cử tri đi bỏ phiếu.

bau cu

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương  và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, nên ngay từ thời điểm khai mạc, cử tri trên địa bàn tỉnh đã hăng hái, tích cực tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân,  thể hiện không khí ngày hội của toàn dân. Tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội  trên địa bàn tỉnh ổn định. Đến thời điểm này, có thể khẳng định, cuộc bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp.

Có được kết quả này, bên cạnh sự quan tâm, lãnh chỉ  đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, còn có sự vào cuộc của hệ thống chính trị,  sự phối kết hợp đồng bộ của các ngành chức năng. Đặc biệt là ý thức thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của cử tri trên địa bàn tỉnh đóng vai trò rất quan trọng trong sự thành công của cuộc bầu cử. Thành công này thể hiện niềm tin, ý chí, nguyện vọng của toàn thể nhân dân, của cử tri tỉnh Kon Tum, tin tưởng  vững chắc vào sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân và vì dân.

                                                          Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *