Làm đường giao thông nông thôn
Làm đường giao thông nông thôn

(kontumtv.vn) – Thực hiện chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020, tỉnh Kon Tum được Trung ương đầu tư 81,3 tỉ đồng trong năm 2016 để phát triển hạ tầng nông thôn tại các thôn, xã, huyện đặc biệt khó khăn. Đến nay, UBND tỉnh đã phân bổ nguồn kinh phí về các huyện thụ hưởng. Trong đó, huyện Tu Mơ Rông và huyện Kon Plông mỗi huyện 20,5 tỉ đồng. Các huyện Đăk Glei, Kon Rẫy, Sa Thầy mỗi huyện 13,4 tỉ đồng.

Theo đó, sẽ có nhiều công trình đường giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học sẽ được xây dựng trong năm 2016 tại các huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Kon Tum.

                                                          Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *