(kontumtv.vn) – Chiều 4/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa – Trưởng Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin lần thứ 2 năm 2017.

day manh ung dung cong nghe thong tin

Trong năm 2017, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước đã được Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin như thư điện tử, phần mềm văn phòng điện tử, hệ thống giao ban trực tuyến và một số ứng dụng khác đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước. Hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin đã được đầu tư ngày một hoàn thiện hơn. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên môi trường mạng đã được thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khai thác thông tin, thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn vẫn còn những hạn chế, chưa xây dựng được kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh nên việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, thống nhất và còn lúng túng trong triển khai thực hiện. Việc đầu tư phát triển hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin còn dàn trải, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu; nguồn lực đầu tư còn khó khăn.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đã thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, bàn giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt hơn phương hướng, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2018. Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức, năng lực công tác ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn. Đẩy mạnh việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin. Xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại. Chú trọng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi, thiết thực, có hiệu quả; tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên nhiều lĩnh vực. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ công nghệ mới. Gắn kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin với chương trình cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh. Nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, người dân, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm phát huy tối đa hiệu quả mà hệ thống công nghệ thông tin mang lại.

Quang Mẫn – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *