Sản phẩm tinh bột sắn
Sản phẩm tinh bột sắn

(kontumtv.vn) – Trong năm, tuy tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khô hạn và thị trường xuất khẩu còn hạn chế, nhưng nhờ đẩy mạnh hoạt động những tháng cuối năm, nhất là các mặt hàng có lợi thế, nên tình hình sản xuất công nghiệp của tỉnh Kon Tum vẫn duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trong năm 2016 ước đạt 4.720 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và đạt 102% so với kế hoạch.

Trong đó, lĩnh vực đạt cao nhất là ngành Công nghiệp khai thác khoáng sản, với giá trị thực hiện đạt 387 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và đạt 107,5% kế hoạch; đứng sau là ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo, với giá trị thực hiện là 3.469 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ và đạt 105% kế hoạch. Riêng ngành Công nghiệp phân phối điện nước, do ảnh hưởng của tình hình khô hạn nên giá trị thực hiện được 864 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cùng kỳ và đạt 88,2% kế hoạch.

                                                                                                  Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *