(kontumtv.vn) – Năm 2016, hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum tiếp tục đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung. Thông tin quảng bá được triển khai rộng khắp, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã thực hiện tư vấn, hướng dẫn, lập thủ tục đầu tư cho hơn 70 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước có yêu cầu về tìm hiểu cơ hội đầu tư và lập thủ tục đầu tư theo quy định; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quảng bá, xúc tiến đầu tư của tỉnh, cung cấp thông tin, hình ảnh, cơ chế chính sách của tỉnh Kon Tum đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư vào địa bàn tỉnh….

Sở đã tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định Luật Đầu tư cho 37 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 4.160 tỷ đồng. Trong đó, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự án, với tổng vốn 907 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh 07 dự án; thu hồi chứng nhận đầu tư 06 dự án.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *