Tặng quà Tết cho hộ nghèo
Tặng quà Tết cho hộ nghèo

(kontumtv.vn) – Công tác chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu năm 2017 đảm bảo kip thời, không bỏ sót đối tượng. Các địa phương hoàn thành việc trao tặng quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, các gia đình có công và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước ngày 24/1/2017 (27/12 âm lịch), với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng. Trong đó, trao tặng cho hơn 23.000 hộ nghèo với số tiền trên 11 tỷ đồng, hơn 6.000 hộ thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản với số tiền trên 1,2 tỷ đồng, hơn 8.000 hộ cận nghèo với số tiền gần 1,6 tỷ đồng.

Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *