(kontumtv.vn) – Đến hết năm 2018, tỷ lệ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã chiếm hơn 71%.

Khám chữa bệnh tại trạm y tế xã
Khám chữa bệnh tại trạm y tế xã

 100% trạm y tế xã có bác sĩ; cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Trong năm, từ nguồn vốn của Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 02, 35 trạm y tế cấp xã đã được xây dựng, sửa chữa; trong đó, xây mới 10 trạm, cải tạo và nâng cấp 25 trạm.

Từ nay đến năm 2020, ngành Y tế tỉnh phấn đấu hoàn thành việc đầu tư trạm y tế ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn nhằm đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *