Hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn Ngân hàng CSXH
Hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn Ngân hàng CSXH để phát triển sản xuất

(kontumtv.vn) – Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum đã giải ngân hơn 230 tỷ đồng, với hơn 8.200 lượt hộ vay thông qua 13 chương trình tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo và đối tượng chính sách.

Nguồn vốn vay được các hộ sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, chủ yếu tập trung đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt… Cùng với chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ giúp hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn Ngân hàng CSXH tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mớí của địa phương.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *