Khám chữa bệnh BHYT
Khám chữa bệnh BHYT

(kontumtv.vn) – Tính đến 31/8/2016, tỉnh Kon Tum có hơn 445.200 người tham gia BHYT, tăng 14.500 thẻ, chiếm trên 87% dân số; số lượt khám chữa bệnh tăng cao khoảng 398.000 lượt; số chi phí khám chữa bệnh 6 tháng đầu năm là 91,6 tỷ đồng; vượt chỉ tiêu Quyết định 1167 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giao chỉ tiêu BHYT cho các tỉnh, thành phố.

 Sở dĩ có sự tăng cao số người tham gia BHYT là nhờ quy định mở rộng đối tượng tham gia trong Luật BHYT mới, quyền lợi của người tham gia trong việc cùng chi trả được mở rộng và nâng cao, vì thế đảm bảo cho người dân được hưởng ngay những quyền lợi thiết thực trong việc khám chữa bệnh.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *