(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Kon Tum  đã họp, đánh giá kết quả đạt được và phân tích những tồn tại, hạn chế trong thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh năm 2015, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm năm 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Trần Thị Nga chủ trì cuộc họp.

chi dao

Năm 2015, công tác truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá ở Kon Tum đã được thực hiện dưới nhiều hình thức, thông qua hoạt động tuyên truyền gián tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. 100% cán bộ làm công tác phòng chống tác tại thuốc lá ở các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố đã được tập huấn, hướng dẫn cách xây dựng và thực hiện môi trường không thuốc lá tại cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh có lúc chưa kịp thời, còn những hạn chế trong xây dựng kế hoạch thực hiện.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thảo luận tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh đã xác định những mục tiêu cụ thể  trong phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2016. Trọng tâm là 100% lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và 65% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá, 55% người dân tại cộng đồng biết quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, 100% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc trong nhà, 100% trường mầm non và tiểu học thực hiện quy định nghiêm cấm hút thuốc lá trong khuôn viên trường học, bệnh viện tuyến tỉnh có quy định thực thi môi trường không khói thuốc…

Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Thị Nga đề nghị Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo rà soát, tham mưu Ban Chỉ đạo xác định các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống tác tại thuốc lá năm 2016 và những năm tiếp theo; soạn thảo và tiến hành ký cam kết  với các cơ quan, đơn vị thực hiện không hút thuốc lá nơi làm việc trong nhà. Các cơ quan thành viên tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh  tuyên truyền về tác hại thuốc lá đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin  đại chúng và  truyền thông trực tiếp ở cơ sở.

                                                                      Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *