Nông thôn mới Kon Tum
Nông thôn mới Kon Tum

(kontumtv.vn) – Năm 2016, nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, tỉnh Kon Tum đã huy động tổng hợp các nguồn lực đạt trên 137 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu 86 tỷ đồng; ngân sách địa phương bố trí trực tiếp  khoảng 15 tỷ; vốn lồng ghép  trên 30 tỷ đồng; vốn kế hoạch của năm 2015 chuyển qua là trên 4,5 tỷ đồng và vốn huy động nhân dân đóng góp hơn 450 triệu đồng.

Số vốn này đã được phân bổ để trả nợ đọng khối lượng năm trước và tập trung đầu tư qui hoạch nông thôn mới, kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, xây dựng trường học, đầu tư trang thiết bị giáo dục và đào tạo, đào tạo lao động nông thôn.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *