(kontumtv.vn) – Công tác nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các dịch vụ công nói chung và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Kon Tum nói riêng luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế.

NANG CAO HIEU QUA QUAN TRI VA HANH CHINH CONG

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh tăng liên tục qua các năm, năm 2018 tỉnh Kon Tum xếp hạng 42/63 tỉnh, thành phố. Đánh giá tác động của CCHC trên địa bàn tỉnh đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp năm 2018 có sự cải thiện nổi bật và hiện xếp thứ 28/63, tăng 35 bậc so với năm 2017.

Trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố cần thực hiện tốt công tác tham mưu, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2019.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các dịch vụ công nói chung và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công nói riêng.

Nguyễn Thu – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *