(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kon Tum đã tập trung triển  khai nhiều giải pháp để thực hiện  đạt mục tiêu giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 15%o vào năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh đảng bộ lần thứ XIV đề ra. Kết quả này  đã góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.

Tại một buổi họp dân ở thôn Kon Leng 1, xã Đăk Long, huyện Kon PLông, thôn trưởng đã tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình. Việc làm này đã được duy trì tại thôn Kon Leng 1 trong nhiều năm nay. Nhờ tuyên truyền đều đặn, nên dù là thôn có 100% hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng 3 năm liền, thôn Kon Leng 1 không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên. Điều này đã góp phần từng bước làm đổi thay đời sống của bà con nơi đây. Ông A Tám, Thôn trưởng thôn Kon Leng nói; “ Ở đây chỉ sinh từ 1 đến 2 con thôi, mà điều kiện họ chăm sóc con rất tốt, cho con ăn học , đi làm  không phải cõng con như hồi xưa nữa”.

Đẩy mạnh công tác truyền thông là một trong những giải pháp thiết thực, hiệu quả để các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trong giai đoạn 2010-2015. Ông Phạm Thành Sơn, cán bộ truyền thông Trung tâm DS–KHHGĐ huyện Kon Rẫy cho biết: “Để giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trên địa bàn huyện, Trung tâm đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền công tác dân số KHHGĐ. Đồng thời chỉ đạo Ban Dân số các xã tham mưu cho UBND xã ban hành các kế hoạch về việc giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trên địa bàn các xã. Đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trên địa bàn huyện còn 12,5%, đạt mục tiêu của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và huyện trong nhiệm kỳ qua”.

Tuyên truyền công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình
Tuyên truyền công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV xác định, đến năm 2015 giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trên địa bàn tỉnh xuống dưới 15%o. Để đạt được mục tiêu này, ngành Dân số tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Ông Từ Hữu Phước, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS–KHHGĐ tỉnh Kon Tum cho biết: “Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tham mưu Sở Y tế triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình 86 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị về “ Tiếp tục đẩy mạnh chính sách DS-KHHGĐ”.  Tham mưu Sở Y tế, UBND tỉnh trình HĐND  tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015. Củng cố, kiện toàn tổ chức và mạng lưới cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ, làm tốt công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ này hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Ngoài ra, ngành Dân số tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm DS-HHHGĐ các huyện, thành phố  xây dựng kế hoạch  thực hiện giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2015 theo Nghị quyết Đảng bộ huyện, thành phố nhiệm kỳ 2010 -2015; Phối hợp với các đơn vị sự nghiệp  y tế mở rộng dịch vụ  sức khỏe sinh sản – KHHGĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền,  giáo dục, vận động người dân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ. Đồng thời tổ chức có hiệu quả các đợt Chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn. Nhờ đó, đến cuối năm 2015, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trên địa bàn tỉnh đã giảm xuống dưới 15%o. Kết quả này sẽ góp phần quan trọng để tỉnh Kon Tum thực hiện có hiệu quả chính sách DS-KHHGĐ trong những năm tiếp theo.

                                                                                  Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *