Khu Du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen thu hút ngày càng đông du khách
Khu Du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen thu hút ngày càng đông du khách

(kontumtv.vn) – Theo Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020” vừa được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt, từ nay đến năm 2020, tỉnh sẽ tập trung nguồn lực và có cơ chế huy động nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các khu, điểm du lịch và xây dựng các sản phẩm, thị trường du lịch tại 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh là thành phố Kon Tum, huyện Ngọc Hồi và Kon Plông. Đồng thời tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến và liên kết du lịch nhằm khai thác tốt tài nguyên du lịch, phát huy lợi thế của tỉnh.

Đến năm 2020, sẽ tạo hình ảnh điểm đến, thương hiệu du lịch mang đặc trưng riêng của Kon Tum; phát triển du lịch Kon Tum theo hướng du lịch xanh và bền vững gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, có sự tham gia tích cực của cộng đồng, đáp ứng nhu cầu du khách trong nước và quốc tế. Tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng lượt khách bình quân trong giai đoạn 2016 – 2020 trên 24%. Đến năm 2020, tổng lượng khách du lịch đạt trên 700.000 lượt người trong năm.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *