KON TUM PHAN DAU HET NO DONG XAY DUNG CO BAN TRONG NAM 2018

(kontumtv.vn) – Giải quyết trên 84 tỉ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản trong năm 2018 là mục tiêu được UBND tỉnh Kon Tum xác định và quyết tâm thực hiện. Trong đó, gần 19 tỉ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản do UBND tỉnh quản lý đã được bố trí trả nợ trên 16 tỉ đồng. Số nợ còn lại sẽ được giải quyết từ nguồn thu để lại. Với trên 65 tỉ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản do các huyện, thành phố quản lý; UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương ưu tiên bố trí trả nợ dứt điểm trong năm. Địa phương nào không bố trí xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản thì UBND tỉnh không bố trí vốn cho các công trình khởi công mới năm 2018.

                                      Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *