Khu Nông  nghiệp công nghệ cao huyện Kon Plông
Khu Nông nghiệp công nghệ cao huyện Kon Plông

(kontumtv.vn) – Tập trung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, năm 2017, tỉnh Kon Tum thu hút các nguồn lực để phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ; đảm bảo an ninh lương thực, tiếp tục ổn định vùng chuyên canh cây công nghiệp phục vụ chế biến và đảm bảo tiêu thụ sản phẩm cà phê, cao su…, hình thành các vùng chăn nuôi bò có quy mô vừa và nhỏ…

Toàn tỉnh phấn đấu mở rộng diện tích lúa hơn 23.000 ha, ngô trên 7.000 ha, mía gần 2.000 ha, sắn 40.000 ha, cà phê đạt trên 17.000 ha và cao su  gần 75.000 ha.

Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *