(kontumtv.vn) – Từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xác định được 154 điểm nóng về vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Đến nay, đã xử lý dứt điểm 97 điểm nóng, hạn chế 41 điểm nóng và còn 16 điểm nóng chưa xử lý được do mới phát sinh trong thời gian gần đây. Trong đó, huyện Ia H’Drai còn 8 điểm nóng và huyện Kon Rẫy còn 8 điểm.

Với việc rà soát, xác định và xây dựng bản đồ điểm nóng về vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng theo đến từng địa bàn, từng tiểu khu, đồng thời nắm chắc thông tin các đối tượng, tổ chức, cá nhân phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; thường xuyên theo dõi, cập nhật các điểm nóng, đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo và triển khai kế hoạch ngăn chặn, xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu và hạn chế các điểm nóng về vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn.

    Quang Mẫn – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *