DU TOAN

(kontumtv.vn) – Trong 10 tháng năm 2016, công tác quản lý thu – chi ngân sách nhà nước được Kho Bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum thực hiện nghiêm theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương và địa phương. Số thực thu đến thời điểm 31/10 đạt 1.574 tỷ đồng, bằng 67% dự toán Trung ương giao và đạt hơn 64% dự toán HĐND tỉnh giao. Chi thường xuyên 3.581 tỷ đồng, đạt 75% so với dự toán được giao.

Trong những tháng còn lại, Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế, nhằm tập trung nhanh, thực hiện hoạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định của HĐND tỉnh và Luật Ngân sách nhà nước; bám sát các lĩnh vực được phân công để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đảm bảo thực hiện tốt dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *