(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Kon Tum đã tổng kết Chương trình bảo vệ trẻ em và Quỹ Bảo trợ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình
Hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Kon Tum

Chương trình bảo vệ trẻ em ở tỉnh Kon Tum trong những năm qua đã đạt được mục tiêu đề ra. Bình quân mỗi năm giảm 0,5% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt so với tổng số em trong độ tuổi, đảm bảo 92,5% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển. Theo tiêu chí đánh giá cũ, một đối tượng được can thiệp 1 hình thức chăm sóc; theo tiêu chí đánh giá mới một đối tượng được can thiệp 3 hình thức chăm sóc. Qua đó, đã giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc xuống còn 84%. Đây là cơ sở cho việc xây dựng mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Chương trình hành động Vì trẻ em của tỉnh đã vận dụng các chương trình Bạn hữu trẻ em của tổ chức Unicef, chương trình Cải thiện trẻ em nghèo do Plan hỗ trợ, đã triển khai có hiệu quả hệ thống trẻ em dựa vào cộng đồng, mô hình truyền thông cộng đồng. Nhờ đó đã chuyển tải được các kỹ năng, phương pháp làm việc với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

Đối với Quỹ Bảo trợ trẻ em, đã được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt là trẻ em bị bệnh tật đã được bảo trợ, can thiệp kịp thời, hàng trăm trẻ em bị bệnh hiểm nghèo được cứu chữa, giúp cho các em có điều kiện đến trường, vui chơi, học tập.

                                                                                                Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *