(kontumtv.vn) – Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, khuyến khích và hỗ trợ phát triển chăn nuôi thủy sản, năm 2018 diện tích và sản lượng chăn nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum có nhiều khởi sắc.

DIEN TICH AO HO, MAT NUOC CHAN NUOI THUY SAN TREN 1.250 HA

Đến nay, tổng diện tích mặt nước chăn nuôi thủy sản toàn tỉnh đạt trên 1.250 ha. Trong đó, diện tích nuôi ao hồ nhỏ trên 680 ha, đạt gần  110% % kế hoạch; diện tích nuôi mặt nước lớn trên các hồ chứa thủy lợi, thủy điện là 570 ha, đạt 100% kế hoạch. Theo đó, nâng sản lượng thủy sản nuôi trồng trong năm 2018 đạt gần 2.680 tấn, vượt gần 37% so với kế hoạch.  Sản lượng khai thác thủy sản tự nhiên đạt gần 1.375 tấn, vượt trên 16% so với kế hoạch.

Phát triển chăn nuôi thủy sản là hướng đi hiệu quả giúp nhiều hộ gia đình nâng cao thu nhập, thoát nghèo. Đặc biệt là các hộ gia đình sinh sống gần khu vực sông suối, lòng hồ thủy điện và hồ chứa thủy lợi.

Văn Hiển – Huỳnh Đại

                                                                                     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *