(kontumtv.vn) – Hiện nay, tỉnh Kon Tum có trên 2.680 hộ dân đang được vay nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết 30a của Chính Phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và giảm nghèo bền vững, tổng dư nợ đạt trên 31 tỷ đồng. Đây là chính sách ưu đãi tín dụng dành cho các hộ nghèo, hộ người đồng bào dân tộc thiểu số áp dụng tại 2 huyện nghèo Kon Plông và Tu Mơ Rông. Theo đó, các hộ dân được hỗ trợ vốn vay để mua giống vật nuôi, cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; phát triển ngành nghề, đầu tư trang thiết bị sản xuất, kinh doanh; tham gia học nghề và đào tạo lao động xuất khẩu… nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế cá nhân và hộ gia đình.

Trong những năm qua, đã có hàng ngàn lượt hộ dân thoát nghèo nhờ chính sách vay vốn ưu đãi từ nguồn Nghị quyết 30a. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, đưa huyện Kon Plông và Tu Mơ Rông phát triển  ngày càng ổn định.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *