(kontumtv.vn) – Những năm qua, thực hiện phong trào quần chúng tham gia bảo vệ và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, trên tuyến biên giới đã xuất hiện nhiều mô hình quần chúng tự quản đường biên, cột mốc quốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”; “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản”; “Tổ đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự”; “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”… Qua đó, đã khẳng định sự đúng đắn, tính sáng tạo, hiệu quả, ý nghĩa nhiều mặt của việc tổ chức cho tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hội nghị triển khai Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ
Hội nghị triển khai Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện còn bộc lộ một số hạn chế, chưa có sự thống nhất và đồng bộ trong cả nước. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, ngày 9/1/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01 về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, ngành, toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, tại cuộc họp trực tuyến của UBND tỉnh với các huyện, thành phố ngày 25/2 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga chủ trì, ngoài việc quán triệt các nội dung của Chỉ thị 01, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan đã tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm phong trào quần chúng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và gìn giữ an ninh trật tự thôn làng khu vực biên giới trong thời gian qua, đồng thời nêu ra một số kinh nghiệm, giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các nội dung yêu cầu theo Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh. Trong đó tập trung chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh trong việc tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong toàn tỉnh; xây dựng khu vực biên giới tỉnh Kon Tum hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

   Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *