(kontumtv.vn) – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, đại biểu LLVT và các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Với mục đích thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội địa phương, Hội nghị thống nhất năm 2017 tiếp tục thực hiện tốt các nội dung như: Quán triệt, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, tăng cường công tác tham mưu, phối hợp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về  xây dựng khu vực phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, chủ động trong mọi tình huống; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và sẵn sàng tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường. UBND tỉnh yêu cầu LLVT tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tập huấn, huấn luyện, diễn tập và thực hiện tốt quy chế phối hợp để xây dựng LLVT trên địa bàn tỉnh vững mạnh toàn diện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý về các giải pháp để triển khai công tác quân sự tỉnh Kon Tum năm 2017 đạt hiệu quả.

                                      Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *