Hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT để khám chữa bệnh
Hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT

(kontumtv.vn) – Trong năm 2016, tỉnh Kon Tum đã triển khai kịp thời, đẩy đủ các chính sách an sinh xã hội và đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng. Đặc biệt là đã hoàn thành việc cấp thẻ BHYT cho toàn bộ người nghèo, cận nghèo, với tổng số  gần 192.000 người. Trong đó số người nghèo được cấp thẻ BHYT là trên  63.000 người; Số người DTTS không thuộc hộ nghèo theo Quyết định 1049 của Chính phủ là gần 120.000 người. Số người thuộc diện hộ cận nghèo theo Quyết định 705 của Thủ tướng Chính phủ được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng 100% kinh phí mua thẻ BHYT là gần 9.500 người. Còn lại là đối tượng thuộc diện hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng 70% kinh phí mua thẻ BHYT.

Ngoài ra, tỉnh đã thực hiện chi hỗ trợ tiền điện cho 100% hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; công tác cứu đói, cứu rét cho nhân dân được triển khai kịp thời, đúng đối tượng … Qua đó đã góp phần cải thiện đời sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

                                                                  Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *